תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ב

לתשלום אגרת תשלומים לשנת הלימודים תשפ"ב יש ללחוץ על הלינק של האשראי במופיע מצד משאל.

הגדרות כלליות כניסה למערכת