עבודות קיץ לתשפ"ג

עבודת קיץ במתמטיקה

תלמידים יקרים,

לקראת השנה הבאה, אנו מציידים אתכם בעבודת קיץ במתמטיקה לחזרה וריענון בנושאים השונים שנלמדו השנה.

אופן ההגשה:

  • יש לפתור את התרגילים בסדר הנתון בעבודה
  • את העבודה יש להגיש בתחילת השנה בקלסר חצי שקוף.
  • את העבודה יש להגיש בשיעור מתמטיקה הראשון. 

עבודת קיץ לעולים לכיתה ז' – חובה –  קישור.

חוברת חשיבה מתמטית – עולים לכיתה ז' – רשות – קישור.

עבודת קיץ לתלמידים העולים לח' – הקבצה א' – קישור.

עבודת קיץ לתלמידים העולים לח' – מגמה ונחשון – קישור.

עבודת קיץ לתלמידים העולים לח' – הקבצה ב' וג' – קישור.

עבודת קיץ לתלמידים העולים ט' – מגמה ונחשון – קישור.

עבודת קיץ לתלמידים העולים ט' – הקבצה א'  – קישור.

עבודת קיץ לתלמידים העולים ט' – הקבצה ב' וג'  קישור.


מבחן מעבר יתקיים ביום א' ה- 3/7 בשעה 9:00 בבית הספר. עליכם להגיע למבחן עם כלי כתיבה ומחשבון מדעי. 

תלמיד יוכל להיבחן אך ורק אם החזיר את האישור חתום למחנך/מורה למתמטיקה.

בהצלחה צוות מתמטיקה.

נושאים למבחני מעבר באנגלית

תלמידים יקרים,

מצורף חומר למבחן מעבר שיערך בתאריך 5.7.22 בשעה 9:00. עליכם להגיע למבחן עם כלי כתיבה ומילונית.

תלמיד יוכל להיבחן אך ורק אם החזיר אישור חתום למחנך/מורה לאנגלית.

בהצלחה, צוות אנגלית.

 

חומר למבחן מעבר לתלמידים העולים לח', מהקבצה ב' ל- א' – קישור.

חומר למבחן מעבר לתלמידים העולים לח', מהקבצה ג' ל- ב'– קישור.

חומר למבחן מעבר לתלמידי כיתות ט – מהקבצה ב' ל-א' – קישור.

חומר למבחן מעבר לתלמידי כיתות ט – מהקבצה ג' ל-ב' – קישור.

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת