קבלת האחר - דעה - ידע - מצויינות - השפעה

תלמידי שכבת ט' היקרים,

תיכון "עודד" מקיים בימים אלה את החלוקה למגמות ולרמות לימוד במתמטיקה ובאנגלית. בשל המצב ההחלטות יתקבלו על סמך ציוני מחצית א' ובהתאם למידעון תיכון "עודד" לשנת הלימודים תשפ"א. יחד עם זאת, התיכון מתארגן לקיים מבחני מעבר אשר יאפשרו לתלמידים מעברים עוד לפני תחילת שנת הלימודים.
מבחני המעבר מתוכננים לחודש יולי, התאריכים מופיעים במכתב שנשלח אליכם.

על מנת שתלמידים המעוניינים בכך יוכלו להתארגן מראש, העלינו לאתר בית הספר את הנושאים הדרושים למבחן המעבר וכן את עבודת הקיץ של התיכון לכל אחת מרמות הלימוד.

הנושאים המפורטים הינם  לאחר "מיקוד" של החומר, כלומר הפחתה של חלק מנושאים זאת נוכח המצב כרגע והלמידה מרחוק. המיקוד מתואם עם תיכון "עודד".

צוות המתמטיקה וצוות אנגלית של בית הספר ימשיך ללמד ולתרגל אתכם בחומר הלימודי הנדרש בכל ימי הלימודים מרחוק. 

עם החזרה ללימודים בבית הספר, ניערך לסיוע מיטבי במסגרת בית הספר.

אנו בטוחים שבמהלך הלימודים בבית הספר רכשתם ידע וכלים שיסייעו לכם בדרך להצלחה. 

חשוב מאוד לגלות רצינות מירבית בתקופה שנותרה לנו לסיום השנה.

 

דינה אריאס – מנהלת           רינה ששון – סגנית/רכזת מתמטיקה         חווה שמדי – רכזת אנגלית           צוות מתמטיקה וצוות אנגלית 

 

להלן קישורים למתמטיקה:

רישום למבחן מעבר וחומר למבחן מעבר 

עבודת קיץ לרמת 3 יחידות

עבודת קיץ לרמת 4-5 יחידות 


להלן קישורים לאנגלית:

קישור לפרטים בנוגע למהחן מעבר – קישור.

קישור לעבודת קיץ – קישור.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות