לוח צלצולים

 

 

שיעור 1+ עינייני דיומא

08:00 – 08:55

הפסקה

08:55 – 09:00

שיעור 2

09.00 – 09.50

הפסקה

09.50 – 10.10

שיעור 3

10.10 – 10.55

שיעור 4

10.55 – 11.40

הפסקה

11.40 – 12.00

שיעור 5

12.00 – 12.45

שיעור 6

12.45 – 13.30

הפסקה

13.30 – 13.40

שיעור 7

13.40 – 14.25

שיעור 8

14.25 – 15.10

שיעור 9

15:15 – 16:00

שיעור 10

16:00 – 16:45

הגדרות כלליות כניסה למערכת