מועצת תלמידים בגוונים היא המנהיגות הצעירה הבית ספרית. נציגי המועצה מייצגים את התלמידים וצורכיהם אל מול צוות בית הספר ופועלים לרווחתם של התלמידים בתחומים רבים. לאורך השנים המועצה מארגנת פעילויות בחגים שונים, מארגנת את מסיבת האמצע המסורתית וחותרת לפעול גם למען קהילת קדימה.

חברי המועצה זוכים לתכנים של העשרה המשתנים מידי שנה (למשל בשנים האחרונות ביקור במפעל שוקולד של מתמודדים עם מחלות נפשיות, סדנת כדורסל בכיסאות גלגלים, פעילויות ODT).

חברי המועצה היו שותפים לכתיבת חזון בית הספר והם שותפים להחלטות עבור אוכלוסיית התלמידים ואף רשמו הישגים מרשימים מאוד בשנים האחרונות בנושא זה.

חברי המועצה מורכבים מנציגים הנבחרים בכיתות השונות ובראשם יו"ר וסגן/ית הנבחרים ביום שיא בית ספרי הכולל תעמולת בחירות, כינוסים שכבתיים בהם מציגים המועמדים את עצמם ואת הסיבות לבחור בהם, קלפיות המנוהלות על ידי חברי המועצה והכרזה על הזוכים שמובילים את פעילות המועצה לאורך השנה.

צוות הנהגת המועצה נפגש בתדירות קבועה עם מנהלת בית הספר ומעלה בעיות וסוגיות העולות מהתלמידים.

 

חברות במועצה מצריכה הקרבה מבחירה של הילדים לעבוד למען חבריהם, להישאר בשעות שמעבר ללימודים ולחשוב לא רק על עצמם. אך לצד זה קיים סיפוק רב מהעשייה ומהנתינה למען האחרים, וגם כמובן ממילים טובות ומההישגים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות