בבית חינוך "גוונים" מתקיימת סביבה לימודית פעילה ומגוונת השמה דגש על חינוך לדרך ארץ, פיתוח אחריות אישית וחברתית ואהבת העם והמולדת, תוך מתן תחושה של שייכות, מוגנות ושיוויון הזדמנויות.

צוות בית הספר שואף לטפח אדם ערכי, סקרן וביקורתי, בעל חוסן אישי, מודעות עצמית ואחריות חברתית. 

בוגר בית הספר ישאף למצוינות אישית ויחתור להשגתה.

"גוונים" מובילים קדימ"ה (קבלת האחר, דעה, ידעמצוינות, השפעה)

 

 

ערכים מובילים בבית הספר:
שייכות, אחריות חברתית, שאיפה למצוינות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת