צוות חטיבת ביניים "גוונים" פועל לאורך כל השנה להקניית ידע וערכים לתלמידי בית הספר.

אנו מחנכים על בסיס ערכי ההומניזם, הדמוקרטיה, השיוויון והסובלנות כלפי היחיד וכלפי קבוצות בחברה הישראלית.

אנו שואפים לטפח מצויינות אישית ובית ספרית בכל התחומים ומאמינים כי המצויינות – פנים רבות לה.

מתוך אמונה זו, אנו מאפשרים לתלמידי בית הספר להשתלב במסלולים שונים ומגוונים אשר יביאו לידי ביטוי כשרונות שונים.

בנוסף, אנו מאפשרים לתלמידים הזקוקים לצמצום פערים לימודיים, להשתלב במערך תמיכה נרחב הפועל בבית הספר המקנה לתלמידים מיומנויות ואסרטגיות למידה מתאימות שיסייעו בידם למצות את יכולותיהם בכל התחומים.

צוות בית הספר שואף לטפח מנהיגות ומצויינות חברתית ומעודד את התלמידים להיות אזרחים מעורבים, אחראיים ויוזמים בחברה הישראלית.

טיפוח ערכי היהדות, הציונות, העם והמדינה, טיפוח התנדבות ורגישות לצרכי הזולת הינם נר לרגלינו ומנחים אותנו הן בעבודתינו היומיומית עם התלמידים והן בבניית התכנית הערכית של בית הספר.

צוות בית הספר שם דגש על הצד הרגשי של התלמידים בשלוש השכבות. יועצות בית הספר מלוות ומדריכות באופן אישי ורציף את הצוות החינוכי כולו וכך גם את התלמידים, תוך שימת לב לצרכים האישיים של כל תלמיד ותלמידה. הצוות החינוכי בהנחיית הצוות הייעוצי, שואף למיטביות רגשית וחברתית של כלל תלמידינו וחותר להשגת מטרה זו.

כבית ספר קהילתי ומתוך אמונה בדרך זו, אנו רואים בהורים חלק משמעותי בתהליך החינוכי ובשל כך אנו פועלים בשיתוף פעולה ובדיאלוג מתמיד בין צוות בית הספר, התלמידים, ההורים והקהילה כולה אנו בטוחים שבדרך זו נצעד יחד במסלול ההצלחה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת