יום הפָּאִי (14.3) הוא יום חג למתמטיקה ולמדע בכלל והוא נחוג לכבוד הקבוע המתמטי.

המספר פאי הינו היחס בין היקף המעגל לקוטרו. פאי הינו קבוע מתמטי שמופיע בנוסחאות רבות במתמטיקה.
הערך מסומן כ- π משום שהוא משמש לחישוב היקף מעגל: האות π היא הראשונה במילה היוונית "περίμετρος" (פרימטרוס) שמשמעותה היקף. חמישים הספרות הראשונות של הייצוג העשרוני של π הן:
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510
ה- 14 במרץ, שהוא יום הולדתו של אלברט איינשטיין, מצוין ברחבי העולם כ – “PI DAY”,
זאת כנגזרת מהקירוב בן שלוש הספרות לערך פאי, 3.14. החג נחוג בדרך כלל בשעה 1:59 אחר הצהריים (3.14159).
ב – 14.3 קבוצות של אנשים מכל העולם, מקדישים מחשבה לאופן בו פאי ממלא תפקיד חשוב בחייהם ולומדים על המספר. למספר פאי יש תפקיד חשוב במתמטיקה ובמדע בכלל.
בנוסף אנשים רבים ביום זה "משחקים" עם המספר , שרים שירים לכבוד המספר, אוכלים מאפה פאי, ועוד דרכים שונות. בחג נשמעות ברכות כגון "בקירוב טוב" ו"שתזכה לספרה הבאה". בחג נוהגים אף לקיים תחרויות שינון ספרותיו של המספר פאי.
החל מהשנה 2017 נחל במסורת תחרות שינון ספרותיו של המספר פאי בקרב תלמידי המגמה ח' ו -ט' ונפרסם את תוצאות התחרות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת