תלמידים חט"ב גוונים מזדהים עם תלמידי הדרום 

טיול שנתי ט - תשעט

הגדרות כלליות כניסה למערכת